baiona.org

Igualdad de Género

O CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION Á MULLER

O Centro Municipal de Información á Muller é un  recurso de carácter permanente, dende o que se articula unha intervención global dirixida a mulleres e que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral  , así como calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e homes.

As actividades de prevención, información , asesoramento e loita en xeral contra a violencia de xénero, así como a atención ás mulleres vítimas de esta violencia serán prioritarias

Tamén será prioritaria a atención a mulleres pertencentes a outros colectivos en situación de vulnerabilidade e/o risco de exclusión social.

O CIM está cofinanciado pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.

 

ENDEREZO, HORARIO E TELÉFONO...

Para unha mellor atención solicite cita previa.

O CIM de Baiona está ubicado nas instalacións do centro sociocomunitario de Baiona na 1ª planta, sito na rúa Dolores Agrelo Nº 16-36300 Baiona ( ao lado do pavillón de deportes )

TNO Centro de Información á Muller : 986/35 75 54.

E-mail: cim@baiona.org.

Horario de apertura : Luns a venres 7:45 a 15:15h.

Asesoramento xurídico : luns e xoves 8:30 a 15:00 h.

Atención Psicolóxica: martes e venres: 8:00 a 14:00 h.

 

OUTROS TELÉFONOS DE INTERESE

Servizos sociais do Concello de Baiona: 986 38 59 26.

Policía local: 986 35 80 11.

Garda civil : 986 35 50 27.

Xulgado de paz: 986 35 51 32.

Centro de saúde de Baiona: 986 35 61 13

Urxencias Val Miñor: 986 35 27 37

Urxencias médicas: 061.

Urxencias: 112.

Telefono gratuíto da muller 24 horas: 900 400 273.

Atención a vítimas de malos tratos por violencia de xénero:  016