baiona.org


« Atrás

Baiona realiza importantes obras de mellora nos centros educativos y escolas infantís do municipio

O vindeiro mércores os escolares  baioneses volverán ás aulas e atoparanse con numerosas novidades e melloras. A Concellería de Educación do  Concello realizou un gran esforzo e, ademais dos habituais traballos de mantemento, deu un paso máis e realizou un gran número de traballos nos diferentes centros das parroquias.

O Alcalde, Ángel Rodal, e a Concelleira de Educación, Beatriz González, estivo supervisando os últimos detalles das actuacións. Sumado aos traballos de mantemento habituais en todos os centros, a Concellería de Educación, esta última levou a cabo importantes actuacións nos diferentes colexios e escolas municipais:

 Na escola infantil O Areal levouse a cabo unha renovación integral en patio e na zona de xogos exteriores coordinada pola Concellería de Accesibilidade, á fronte de Policarpo Vilar, e a de educación. Educación adquiriu un lote de elementos infantís de xogos como  cochecitos con tobogán,  fun  center, torre de escalada, casiñas con mesas… renovando completamente a zona de recreo. Tamén se restaurou a  pérgola e instalóuselle teito de breixo para dotar de sombra a zona de xogos dos infantes. Así mesmo, colocouse breixo para separar dous ambientes no patio. Ademais da instalación dos novos elementos de xogo reparouse e pintado os xa existentes. Tamén, removeuse toda a area do patio e elimináronse as rodas de caucho para levar a cabo unha adecuación da pavimentación. Ademais, instalouse céspede artificial na zona central e lateral dereita do patio dando acceso aos elementos e colocouse un valo de madeira ao redor do horto ecolóxico.

No colexio de Fontes creouse un parque no patio infantil, plantouse céspede e procedeuse á instalación de rega automática. Sobre esta nova área instalouse un novo lote de elementos infantís de xogos como  cochecitos con tobogán,  fun  center, torre de escalada, casiñas con mesas…Ademais, instalouse un valo de seguridade de madeira no perímetro do pavillón recentemente construído. Renováronse os canlóns do mesmo e leváronse a cabo obras de xardinería. 

No colexio de  Covaterreña levouse a cabo unha gran actuación no patio en canto a pavimentación a un total de 1.400metros cadrados e igualmente instalouse o novo lote de elementos infantís de xogos, tamén se adquiriron canastras e porterías. Pintouse todo o patio infantil e dotáronse de valos de madeira para maior seguridade. . Todo isto sumado ás actuacións que se realizaron durante o inverno como foron as tarefas e illamento e instalación de tarima na planta baixa do edificio de infantil. A maiores elimináronse as lousas do patio infantil substituíndoas por  paviemnto de caucho continuo. Leste mesmo material utilizouse a zona de xogos interior do centro que tamén foi renovada integramente.

Na escola infantil de O  Agro en Baredo renováronse todos os elementos exteriores e adquiríronse novos elementos de xogo infantil dotando o patio de múltiples infraestruturas como casiñas de xogos, tobogáns, torres de  escalda,  cochecitos… renovando completamente a zona de recreo. Tamén se realizaron traballos no tellado e tarefas de xardinería.

No colexio de  Sabarís creouse no patio unha xardineira no que se creou unha nova zona verde en forma de xardineira de grandes dimensións con bordos  boleados de pedra repleta de plantas  trepador. Plantáronse dúas novas árbores para dotar o espazo de sombra. Procedeuse a remover a terra para a próxima instalación de rega automática e posterior plantado de céspede. Nestes días tamén se vai a levar a cabo o pintado do muro frontal do centro e a derriba de tabiques de pavillón e ximnasio para creación de espazo de almacenaxe.

Así no colexio de Belesar procedeuse á creación dunha nova aula de informática dotándoa da instalación eléctrica necesaria para tal fin e acondicionándoa de maneira integral.  Do mesmo xeito procedeuse ao illamento do chan e instalación de tarima. Leste mesmo centro foi dotado cun sistema de peche eléctrico con instalación de  telefonillos para maior comodidade na entrada e saída do alumnado, especialmente aos usuarios do comedor, onde tamén se instalou un receptor. Levouse a cabo a reparación de escenario aula de usos múltiples.

En canto á  Galiña Azul, realizáronse traballos de mantemento, xardinería…que se suman ao pintado integral do centro realizado hai uns meses.

Estas actuacións en todos os centros públicos de infantil e primaria do municipio suman benefician a un gran número de alumnos que arrincarán o curso a próxima semana coas instalacións xa renovadas.

"En todos os casos trátase de melloras para o #gozar do alumnado que foron coordinados pola Concellería de Educación coa propia dirección dos centros e que priorizamos co obxectivo de non entorpecer para nada o curso escolar ", explica o alcalde, Ángel  Rodal.

"Apostamos polo ensino público e asumimos cada verán obras de mellora co obxectivo de non crear incomodidades durante cúrsoo. A Concellería de Educación do  Concello realizou un gran esforzo e, ademais dos habituais traballos de mantemento, deu un paso máis e realizou un gran número de melloras nos diferentes centros das parroquias.  ", resume o alcalde.

Para levar a cabo todos estes traballos de mellora contouse coa colaboración da Concellería de Vías e Obras, a Concellería de Medio Ambiente e a Concellería de Accesibilidade do  Concello de Baiona.

GABINETE DE PRENSA CONCELLO DE BAIONA           

REALIZADO POR: MARTA GONZÁLEZ PÉREZ gabinetedeprensa@baiona.org 

Portal de transparencia


Cidadania

Igualdade de xénero

Si eres empresa

Perfil do contratante

Te puede interesar